Vyhledávání


Kontakt

Jitka a Jakub Doubravovi
Mlázovy 49, p. Kolinec 341 42

777 753 387
606 607 956

E-mail: rajdo@email.cz

MÁCHA PRO ŠKOLY

Pro 2. stupeň ZŠ a hlavně gymnázia a SŠ

 

Pořad vznikl pro školy u příležitosti 200. výročí narození Karla Hynka Máchy.

Jde o komponovaný multimediální pořad, jehož tématem je život a dílo Karla Hynka Máchy. Formou živého čtení, složeného z několika tématických okruhů (deníky, cestopisy, poezie /Máj a jiné básně/, próza /Cikáni, Márynka etc./, aspekt poutnictví, kritiky) doprovázeného živým hudebním hostem Lukášem Urbancem. Cílem tohoto pořadu je bezprostředně seznámit studenty s dílem Máchy neotřelou formou, neboť propojení živé hudby s mluveným a přednášeným slovem (MgA. Jakub Doubrava) a ještě vše podpořeno vizualizací (užití meotaru a světel) je v tomto pořadu zcela originální (elektronika zahrnující přírodní ruchy, atmosféry a citace ze známých děl klasiky- např. Máchova vrstevníka Franze Schuberta).

 

Výběr textů je tak koncipován, abychom se stihli dotknout během jedné hodiny několika důležitých stránek Máchovy osobnosti a tvorby:

- Mácha oficiální (povídky, úryvky románů, poezie včetně úryvků z Máje, kritické rozbory)

- Mácha intimní (deníky, korespondence, výklady)

- Mácha romantický (poutnický aspekt, jeho současníci)

 

Chronologicky se jde proti času od úmrtí (požár v Litoměřicích) až k narození Máchy.

Možno shlédnout sestřih: www.youtube.com/watch?v=K5TWfiTDGjw

 

Účinkují: Jakub Doubrava (průvodní slovo, recitace, hudební doprovod), Lukáš Urbanec (hudební doprovod, vizuální efekty)

 

Technické podmínky:

Hrací prostor: 3 x 3 metry, interiér (nutnost tmy kvůli projekci)

Světla: základní nasvícení

Zvuk: vlastní, nutnost el.přípojky 220V 

Příprava: cca 30 min.

Délka představení: cca 60 min.